ท่านต้องกำหนดเงื่อนไขที่จะค้นหาก่อน เช่น พิมพ์ข้อความบางส่วนของชื่อกฎหมาย เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา (ถ้าต้องการค้นหาให้เร็วขึ้นให้เลือกประเภทกฎหมายด้วย)